Zespół Szkół Bednarska im. Maharadży Dzigwidżaja Singha
I SLO Startowa Realna IB WLH Terytorium Kawalerii Terytorium Raszyńska Terytorium Mysłowicka
Towarzystwo Przyjaciół I SLO
Przekaż 1% i/lub darowiznę na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO
Nr konta 56 1240 1037 1111 0010 0849 4901 KRS 0000024016